Reglement Bovy | Afdrukken |

1.       Hengel + lijn mag maximaal 13,50 m bedragen

2.       Elastiek is enkel toegestaan in het topdeel.

3.       Er wordt gevist in twee sectoren: boskant (kantine) en weidekant. Bij onpaar aantal vissers is de kant van de kantine de grootste sector.

4.      VOEDER: max. 3 liter afgewerkt nat voeder (enkel met witte maden en casters).

5.      Er mag slechts 1 maal zwaar gevoederd worden en dat bij het begin van de eerste reeks.

De EERSTE 5 minuten van de wedstrijd mag er maïs gevoerd worden: max. 1 pot van 300gr.

6.     Gedurende de ganse wedstrijd mogen er alleen WITTE MADEN en CASTERS bijgevoerd worden. (voercup verboden).

7.      Witte maden en/of casters moeten aangeboden worden in 1 doos van 2,2 pints of 2 dozen van 1,1pints ( maden en casters afzonderlijk). Zij dienen voor de ganse wedstrijd, m.a.w. voor 1ste maal zwaar voederen als voor het bijvoederen gedurende de ganse wedstrijd.

8.      HAAKAAS: ENKEL witte maden, casters, pieren, maïs en vers de vase.

9.      Maximum 20kg in het leefnet.

10.  Karpers en brasems dienen gescheiden in aparte leefnetten gezet te worden.  Indien men gedurende de eerste reeks een karper vangt van +/- 5kg dient het bestuur verwittigd te worden – deze wordt dan gewogen tijdens de pauze en teruggezet.

11.  Onthaken moet steeds gebeuren in een emmer, gevuld met water.

12.  Gevangen katvissen mogen niet teruggezet worden en tellen ook niet mee.

13.  Indien er uitzonderlijk veel gevangen wordt in de eerste reeks, zal er tijdens de pauze gewogen worden (bestuur zal beslissen).

14.  Enkel op de 4 hoeken mag er schuin gevist worden.

15.  Parkeren: er mag enkel binnengereden worden voor het laden en lossen van het vismateriaal. Daarna parkeren aan straatkant.

16.  Controle voeder en toegelaten lokaas zal uitgevoerd worden een halfuur voor het begin van de wedstrijd. De controle zal uitgevoerd worden door de eerste twee vissers van elke sector. Bij betwisting over het max. voeder, zijn er maatemmers ter beschikking.

17.   Leefnetten dienen ontsmet te worden indien gevraagd.

18.  Signalen:

-1ste signaal : 1/2uur voor de wedstrijd : controle voeder;

-2de signaal : zwaar voederen + maïs : 5 minuten voor de wedstrijd;

-3de signaal : begin wedstrijd;

-4de signaal : nog 5 minuten te vissen;

-5de signaal : einde wedstrijd.

 

KOUDE SCHOTEL of STOOFVLEES met FRIETEN  - prijs 8,00 Euro – tijdens de pauze, indien gewenst – telefonisch reserveren bij Pierre Decock, ten laatste donderdag voor de wedstrijd.

OPGELET: Er worden GEEN RESERVENUMMERS voorzien voor wie niet aanwezig is om 10uur of het bestuur niet heeft verwittigd.

» Geen Commentaar
Er is nog geen commentaar op dit artikel.
» Post commentaar
Email (zal niet worden gepubliceerd)
Naam
Titel
Commentaar
 resterende karakters
Captcha Image Regenerate code when it's unreadable
Laatst geupdate op ( zondag 03 mei 2015 )